دانلود رایگان فایل های CAD

 

 

 

دانلود رایگان فایل های CAD


نوشته شده توسط Tutorial45

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 


در اینجا فایل های CAD سری آموزش-اتوکد-مبانی در 21 روز قرار داده شده است.

 

احتیاط: ممکن است تصاویر زیر حاوی تمام اطلاعات مورد نیاز برای تکرار این تمرینات نباشند. اگر دوست دارید یاد بگیرید که چگونه گام به گام این تمرین ها را تکرار کنید، باید سری پست هایی با عنوان: آموزش اتوکد را بررسی کنید.

 

می توانید فایل CAD مربوط به هر تصویر را با استفاده از لینک موجود در زیر تصویر دانلود کنید. تمامی این فایل ها با فرمت DWG هستند. هر نرم افزار CAD سازگار با DWG به شما امکان باز کردن، خواندن و ویرایش این فایل ها را می دهد. تمرین ها با استفاده از اتوکد 2015 ایجاد شده اند. (دانلود نسخه کامل اتوکد)

 

دانلود فایل های CAD رایگان

 

 

File 2

 

2d image autocad

 

 

Download link: Free-cad-files-2

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 3

 

learn autocad

 

 

Download link: Free-cad-files-3

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 4

 

bending 2d exercise

 

Download link: Free-cad-files-4

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 5

 

wrench autocad exercise

 

Download link: Free-cad-files-5

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 6

 

array autocad

 

Download link: Free-cad-files-6

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 7

 

circle and offselt autocad

 

Download link: Free-cad-files-7

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 8

 

circle autocad multiple 2d

 

Download link: Free-cad-files-8

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 9

 

chanfer autocad

 

Download link: Free-cad-files-9

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 10

 

symetric autocad

 

Free-cad-files-10

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 11

 

learn autocad and download image

 

Free-cad-files-11

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 12

 

autocad 2d image

 

Free-cad-files-12

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 13

 

2d image

 

Free-cad-files-13

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 14

 

practice autocad 2d image

 

Free-cad-files-14

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 15

 

2d figure

 

Free-cad-files-15

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 16

 

autocad 2d image

 

Free-cad-files-16

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 17

 

autocad 2d exercise

 

Free-cad-files-17

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 18

 

download autocad 3D images

 

Free-cad-files-18

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 19

 

autocad 2d image

 

Free-cad-files-19

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 20

 

autocad challenge

 

Free-cad-files-20

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 21

 

pipe autocad

 

Free-cad-files-21

 

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

File 22

 

3d image autocad

 

Free-CAD-files-3D-1

 

 

 

جهت مشاوره رایگان طراحی با 09122061417 تماس بگیرید

 

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

منبع :

 

 

https://tutorial45.com/download-free-cad-files