برج سازی

 

چگونه یک برج بر روی یک برج ساختیم

 


جیسون لنگر، گروه رابرت برد


13.05.22

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

Architectural render of the completed building, looking from the north-east (All photographs courtesy of Robert Bird Group)
رندر معماری ساختمان تکمیل شده، با نگاهی از شمال شرقی (همه عکس ها توسط گروه رابرت برد)

 

 

با افزودن 45 سطح به یک برج 26 طبقه موجود، پروژه گرینلند سنتر سیدنی نشان داد که تغییر کاربری ساختمان های قدیمی به جای تخریب آنها امکان پذیر و پایدارتر است.
گروه رابرت برد جایزه تعالی سال 2022 را از شورای ساختمان های بلند و زیستگاه شهری (CTBUH) برای کارهای مهندسی ساخت و ساز نوآورانه ما در این پروژه دریافت کرد.

برج اداری 29 سطحی موجود که در دهه 1960 ساخته شده بود، با حفظ 26 سطح ساختار فولادی اولیه که در یک برج مسکونی 70 طبقه جدید گنجانده شده بود، تا حدی تخریب شد.

ARUP، مهندسان طراحی و مستندسازی کارهای دائمی برای پروژه، و گروه رابرت برد (RBG)، به عنوان مشاور ساختاری بررسی و مهندسی ارزش برای پروژه، سپس یک راه حل سازه ای ایجاد کردند که ستون های فولادی نگهدارنده، پایه های بتنی و اکثر تیرهای کف فولادی به طرح کارهای دائمی برج می‌پیوندند و در نتیجه عناصری از ساختار حفظ شده به استحکام و پایداری برج جدید کمک می‌کنند.

این امر وسعت کارهای ساختاری جدید مورد نیاز را کاهش داد و از این رو کاهش کربن منتشر شده توسط پروژه از طریق رویکرد استفاده مجدد تطبیقی ​​حاصل شد.

مطالعات اولیه توسط RBG در سال 2012 تأیید کرده بود که حفظ جزئی و استفاده مجدد تطبیقی ​​از ساختار برج موجود پیچیده، اما امکان پذیر است. این مطالعه تا حدی باعث شد که شورای شهر سیدنی یک عقب نشینی 6 متری به خیابان Bathurst را برای توسعه برج جدید (مطابق با پسرفت برج موجود) تصویب کند، بر این اساس که این طرح چارچوب ساختاری اولیه را حفظ کرده است. ساختمان.

 

 

   دیدن پروژه های گروه معماری مشاور   

 

 

From left: 1) The original office tower built in the 1960s pictured here in 2014 with its façade of predominantly reinforced precast panels that were not retained; 2) The retained primary steel frame can be seen in 2018 as demolition of the façade cladding and floor slabs continues down the tower; 3) The new tower construction is complete up to the top level of the original building in 2019, with retained steel fully incorporated into the new structure; 4) In 2020, the all-but-completed tower rises 67 levels above Bathurst Street in Sydney
از سمت چپ: 1) برج اداری اصلی ساخته شده در دهه 1960 که در اینجا در سال 2014 تصویر شده است، با نمای پانل های پیش ساخته عمدتاً تقویت شده که حفظ نشده است. 2) قاب فولادی اولیه حفظ شده را می توان در سال 2018 مشاهده کرد زیرا تخریب روکش نما و دال های کف در پایین برج ادامه دارد. 3) ساخت برج جدید تا سطح بالای ساختمان اصلی در سال 2019 کامل شده است، با فولاد حفظ شده که به طور کامل در ساختار جدید گنجانده شده است. 4) در سال 2020، این برج کاملاً تکمیل شده 67 سطح بالاتر از خیابان Bathurst در سیدنی قرار دارد.

 

 

این کاهش عقب ماندگی برج به طور چشمگیری نتایج احتمالی طراحی برج و امکان سنجی تجاری پروژه را بهبود بخشید. توسعه، که برای حدود پنج سال پیش از آن تحت مالکیت دیگری متوقف شده بود، متعاقبا ادامه یافت.

 

رویکرد RBG برای حل چالش های مهندسی و ساخت و ساز متعدد مرتبط با حفظ جزئی برج موجود عبارت بود از:

 

  • توسعه یک روش ساخت و ساز و توالی تخریب/نصب که از خطرات مهندسی جلوگیری کرده یا به حداقل می رساند.
  • در صورت امکان، برای انطباق طرح کار دائمی برای مدیریت ریسک پایداری موقت، و در نتیجه رفع نیاز به کارهای موقت مستقل.
  • طراحی یک راه حل موقت کار برای مدیریت ریسک پایداری در جایی که امکان انطباق طرح دائمی کار وجود نداشت.
  • برای گنجاندن روش دقیق نصب در همه طرح ها.

چالش‌های مهندسی و ساخت‌وساز منحصربه‌فردی که برای حفظ این سازه 80 متری و 55 ساله باید برطرف می‌شد، شامل موارد زیر بود، اما به آنها محدود نشد:

مهندسی بر اساس قوانین و استانداردهای مدرن: به دلیل قدمت برج موجود، قبل از شروع فعالیت های تخریب، صرفاً برای اجازه نصب داربست و جرثقیل های برجی، به تقویت پیچیده نیاز داشت.

حذف دیافراگم‌های دال کف: از آنجایی که این دیافراگم‌ها برای اتصال ستون‌های اولیه به قاب‌های مهاربندی جانبی به‌عنوان دیافراگم عمل می‌کردند، برای اطمینان از پایداری ستون، دنباله‌ای از برداشتن دال و نصب سریع مهاربندی‌های فولادی افقی ضروری بود.

 

Inside the void where the new tower lift core would eventually be built. The retained primary steel frame can be seen, along with temporary steel bracing elements used to maintain temporary frame stability
در داخل فضای خالی که در نهایت هسته آسانسور برج جدید ساخته می شود. قاب فولادی اولیه حفظ شده به همراه عناصر مهاربندی موقت فولادی که برای حفظ پایداری قاب موقت استفاده می‌شوند، دیده می‌شود.

 

 

نمونه کارهای طراحی گروه معماری مشاور

 

 

پایداری کلی قاب برج در معرض: حذف برج و دال با تمام قاب‌های فولادی ساختاری اولیه داخلی در معرض باد به این معنی است که برج تحت بار باد به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این منجر به مهندسی راه‌حل‌های نوآورانه برای مقاوم‌سازی اتصالات فونداسیون در بستر، تقویت اتصالات و اتصالات اتصال ستون‌های فولادی موجود، و تقویت عناصر مهاربندی فولادی قبل از فعالیت‌های تخریب جزئی شد.

حذف عناصر حیاتی سیستم پایداری جانبی: در برج اصلی، دال‌های طبقه همکف به عنوان دیافراگم برای انتقال نیروهای جانبی به دیوار محیطی زیرزمین عمل می‌کردند. اما به دلیل نیاز به حذف طبقه همکف، الحاق به سیستم جانبی موجود و دال های دیافراگمی جدید در دو سطح زیرزمین برای ایجاد یک سیستم پایداری موقت مورد نیاز بود.

برداشتن دال‌های کف زیرزمین: این امر باعث شد که ستون‌های برج و دیوارهای محیطی زیرزمین به‌طور موقت برای سه طبقه از مهاربندی خارج شوند که به شدت بر ظرفیت و کفایت آنها تأثیر می‌گذارد. پایه‌های مهاربندی موقت و خرپاها نصب شده‌اند که امکان تخریب و بازسازی دال‌های زیرزمین را فراهم می‌کند، در حالی که فضای قابل دسترس برای تجهیزات حفاری برای ساخت پایه‌های اصلاح‌شده را تضمین می‌کند.

 

 

Photographs taken over 2017 and 2018 show the retained primary steel frame being exposed to view as demolition of the façade cladding and floor slabs proceeded along with removal of demolition scaffolding. Twenty-eight levels of original structural steel frame were retained
عکس‌های گرفته شده در سال‌های 2017 و 2018 نشان می‌دهد که قاب فولادی اولیه حفظ شده در معرض دید قرار گرفته است، زیرا تخریب روکش‌های نما و دال‌های کف همراه با برداشتن داربست تخریب ادامه دارد. بیست و هشت سطح از قاب فولادی ساختاری اصلی حفظ شد

 

 

مشاوره رایگان با گروه معماری مشاور  ؛  کلیک کنید...

 

 

حفاری که پی های موجود را آشکار می کند: حفاری تا شش متر در اطراف پایه های شمع موجود مورد نیاز بود تا شمع های موجود در داخل زمین مهاربندی شده توسط ماسه سنگ به ستون های موقتی روی زمین که نیاز به تثبیت دارند، تبدیل شوند. برای مقابله با این خطر پایداری، از بند های مهاربندی موقت فوق الذکر استفاده شد.

حذف جزئی طبقات موجود برای ایجاد یک هسته مرکزی جدید: حذف بخشی از صفحه کف موجود، یک منطقه شفاف برای ساخت هسته برج جدید ایجاد کرد. یک ستون برج موجود با تثبیت موقت تیرهای متعددی که در ساختار دائمی نهایی گنجانده شده بودند، برداشته شد.

نتایج پایان عمر ساختمان های بلند در حال حاضر عمیقاً در نظر گرفته نمی شود. با این حال، در مواجهه با موج جهانی ساختمان‌های بلند سالخورده، همراه با چالش‌های آب و هوایی ناشی از انتشار کربن ناشی از ساخت‌وسازهای جدید، این فرصتی جهانی برای حفظ سازه‌های بلند ساختمان و استفاده مجدد سازگارانه از آنها به عنوان رویکردی پایدارتر ارائه می‌دهد.

این پروژه نشان می‌دهد که ساختمان‌های بلند واقعاً می‌توانند بازیافت شوند، مجدداً از آنها استفاده شود و از عمر طولانی‌تری برخوردار شوند که به موفقیت آینده زیستگاه‌های شهری ما کمک می‌کند.

 

 

 

Story for GCR? Get in touch via email: global-construction-review@atompublishing.co.uk

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید  ؛