پروژه co(al)-yard // reMIX

پروژه co(al)-yard // reMIX
      co(al)-yard // reMIX پکن، چین   ویراستاران Architizer     مترجم : گروه معماری مشاور     توضیحات متن ارائه شده توسط معماران. پروژه: co(al)-yard سال: 2019موقعیت: پکن، چین وضعیت: تکمیل نوع: بازسازی برنامه: دفتر اندازه: فضای داخلی 680 متر مربع، باغ ها 250 متر مربع مشتری: خصوصی نورپردازی: Kaihe Studio FederStructure Consultant: Ji LixinTubeNi,HaronTubeNi,HawanTubeTu,CheabernoiTu. , Alexandre Braleret, Liu Yangyang, Chen Si, Chen Muzhi, Zhang Mi, Duan …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایران ( دوره ساسانیان )

هنر و معماری ایران ( دوره ساسانیان )
    دوره ساسانی     مترجم : گروه معماری مشاور   آخرین سلسله بزرگ ایرانی که قبل از ظهور اسلام در خاورمیانه حکومت می کرد، میراثی از بناها و مجسمه های ویران شده به جا گذاشته است که برای کسانی که به دنبال خاستگاه و پیشینه هنر غربی هستند، مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. در مورد هنر ساسانی گفته شده است که اساساً ایرانی بودن، «پذیرای تأثیرات خارجی …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایران ( پترا و پالمیرا )

هنر و معماری ایران ( پترا و پالمیرا )
    پترا و پالمیرا     مترجم : گروه معماری مشاور   دو شهر که به ترتیب در اردن و شرق سوریه موقعیت استراتژیک داشتند، در مقاطعی با تاریخ اشکانی مرتبط بودند و بناهایی از خود بر جای گذاشته اند که نشان دهنده سازش بین هنر روم و خاورمیانه است. هر دو شهر کاروانی بودند و هر کدام به نوبه خود از موقعیت خود در محل اتصال راه های …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایران ( دوره سلوکیان و اشکانیان )

هنر و معماری ایران ( دوره سلوکیان و اشکانیان )
    دوره سلوکی     معبد کنگاور     دو قرنی که در طی آن خاورمیانه و کشورهای فراتر از آن توسط اسکندر مقدونی (336-323 پ.م.) و جانشینان سلوکی او (312-64 پ. در همه جای خاورمیانه، هنرمندان محلی در معرض نفوذ شدید غربی بودند و صنعتگران غربی ذائقه خود را با سلیقه اشراف یونانی یا هلنیستی تطبیق دادند. اگر یک سبک یونانی-ایرانی وجود داشت، تفاوت چندانی با هنر یونانی- …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایرانی ( هخامنشیان )

هنر و معماری ایرانی ( هخامنشیان )
    هنر و معماری ایران در دوره  هخامنشیان      مترجم : گروه معماری مشاور     تردیدی وجود ندارد که در نیمه اول قرن هشتم، زمانی که مادها از پایتخت خود در اکباتان (همدان امروزی) بر شمال غربی ایران حکومت می‌کردند، برخی از اشکال معماری مشخص را توسعه دادند. به عنوان مثال، کشف یک قلعه آجری باشکوه در نوش آباد در آن منطقه تأیید شده است. با این …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایران (دوره میانی)

هنر و معماری ایران (دوره میانی)
    هنر و معماری ایرانی در دوره میانه     مترجم : گروه معماری مشاور     در مورد شمال غربی ایران امروزی در هزاره دوم پیش از میلاد اطلاعات بسیار کمتری در دست است، اما از حدود 1000 پیش از میلاد به بعد اهمیت جدیدی پیدا کرد. مهاجرت اقوام هندواروپایی به سمت جنوب قرن ها قبل، که هیتی ها را به آناتولی و کاسی ها را به بابل …
ادامه مطلب

هنر و معماری ایران باستان

هنر و معماری ایران باستان
  هنر باستانی ایرانی   By Seton H.F. Lloyd • Edit History     مترجم : گروه معماری مشاور     هر گونه احتیاط در مورد انتساب جایگاه اولیه ایران در میان کشورهایی که در هنر خاورمیانه باستان نقش دارند، باید با عدم تداوم تاریخ اولیه آن و وضعیت نسبتاً ناقص کاوش های باستان شناسی آن مرتبط باشد. با این وجود، روشن است که هنر ایرانی از دوران ماقبل تاریخ به بعد هویتی …
ادامه مطلب