تفریق اشیا در اتوکد

 

 

تفریق اشیا در اتوکد


نوشته شده توسط Tutorial45

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 


در اینجا دستور SUBTRACT می آید، یکی از دستورات پرکاربرد در سه بعدی هنگام کار در اتوکد.

 

در حال حاضر، شما باید بتوانید از دستور UNION که اخیراً با آن کار کردیم، استفاده کنید. این دستور در یک دستور مکمل دستور UNION است و در هنگام کار به صورت سه بعدی در اتوکد تقریباً اجتناب ناپذیر است.

 

 

تفریق سه بعدی در اتوکد


بیایید این دو شی را در نظر بگیریم

 

 

unite-object-autocad

 

 

با استفاده از دستور SUBTRACT به این دو شی نیاز داریم که همپوشانی داشته باشند.

 

برای استفاده از دستور SUBTRACT در اتوکد

 

  1. SUBTRACT را تایپ کرده و ENTER را فشار دهید
  2. جامدات، سطوح و مناطق را برای تفریق انتخاب کنید و ENTER را فشار دهید
  3. جامدات، سطوح و مناطق را برای تفریق انتخاب کنید و ENTER را فشار دهید

 

اگر دایره را در مرحله 2 و مستطیل را در مرحله 3 انتخاب کنیم، جسم قرمز حاصل این دستور است.

 

جسم حاصل از تفریق مستطیل از دایره به دست می آید.

 

 

unite-object-autocad

 

 

بر خلاف ترتیب انتخاب قبلی، اگر تصمیم بگیریم که مستطیل را در مرحله 2 و دایره را در مرحله 3 انتخاب کنیم.

 

 

unite-object-autocad

 

 

احتیاط: این دستور فقط با مناطق، سطوح و جامدات کار می کند.

 

در اینجا چیزی است که این به شما کمک می کند تا در سه بعدی به دست آورید

 

 

subtract-autocad

 

 

پس از رندر:

 

در سمت چپ: تصویر قبل از تفریق


در سمت راست: تصویر پس از تفریق

 

 

subtract-autocad

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

منبع :

 

 

https://tutorial45.com/subtraction-of-objects-in-autocad