مدلسازی با AutoDesk Tinkercad

 

 

مدلسازی با تینکرکد


نوشته شده توسط Tutorial45

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 


در اینجا یک آموزش 3 بعدی نحوه انجام است که ممکن است به بهبود مهارت شما در طراحی 3D CAD با استفاده از AutoDesk Tinkercad کمک کند.

 

به خاطر سادگی و عملی بودن، آیکون هایی را که به شما امکان اجرای هر مرحله را می دهند، نشان نمی دهیم، با این فرض که مجموعه طرح هایی را با Tinkercad که قبلاً در اینجا منتشر شده بود دنبال کرده اید.

 

 

مدلسازی با Autodesk Tinkercad

 

 


مرحله 1


یک کمان به ابعاد زیر بکشید: 30*20*9

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 2


گوشه ها را با R6.5 فیله کنید تا موارد زیر را داشته باشید

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 3


لبه پایین را با R6 فیله کنید

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 


مرحله 4


یک سری استوانه با ابعاد زیر ایجاد کنید: شعاع 2 و ارتفاع 25

 

آنها را مانند شکل زیر قرار دهید، مطمئن شوید که با جسم اصلی همپوشانی دارند.

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 5


آن هندسه ها را از شی اصلی کم کنید

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 6


سطح بالایی را پوسته کنید. فاصله SHELL 0.5

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 7


5 جعبه با 2*9*10 ایجاد کنید و آنها را روی یک شکاف صاف در پایین روی محفظه صابون قرار دهید.

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

مرحله 8


FILLET با R1 مانند موارد زیر

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 


مرحله 10


آن هندسه ها را از محفظه صابون کم کنید

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 


مرحله 11


حالا بیایید کانتور آن را در جایی که پوشش می آید و می نشیند تغییر دهیم تا بتواند آن را دریافت کند.

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 


مرحله 12


شکل داخلی را حذف کنید و شکل بیرونی را با فاصله 0.25 به سمت داخل افست کنید.

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 


مرحله 13


شکل ایجاد شده را 1 میلی متر به سمت پایین اکسترود کنید.

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

هندسه به طور خودکار از محفظه صابون کم می شود. طرح های دو بعدی را حذف کنید و کار ما تمام شد!

 

 

 

Design-Autodesk-123D-Design

 

 

طراحی خود را به ما بسپارید

مشاوره رایگان 

کلیک کنید

 

 

جهت مشاوره تلفنی رایگان کلیک کنید

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

 

منبع :

 

 

https://tutorial45.com/modeling-with-autodesk-123d-design