دستور UCS در اتوکد

 

 

فرمان UCS در اتوکد

 

 

وبلاگ گروه معماری مشاور

 

 

آموزش و تدریس اتوکد AutoCAD | پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۴۳ ب.ظ 

 

فرمان UCS

 

این فرمان کاربرد زیادی در تغییر محورهای مختصات و به اصطلاح تغییر در صفحه کار در اتوکد را دارد و در فضای دوبعدی و همچنین فضای سه بعدی می توان از آن استفاده نمود.

برای فراخوانی این دستور می توان از منوی TOOLS/NEW UCS استفاده نمود یا با تایپ فرمان UCS در خط فرمان آن را اجرا نمود.  این فرمان، گزینه ها و آپشن های مختلفی دارد .

 

origin:

 

با این گزینه می توان بدون تغییر محورهای مختصات، مبدا مختصات را تغییر داد.

 

world:

 

 معمولاً به طور پیش فرض این گزینه فعال است و مختصات سراسری می باشد.

 

Face:

 

 مربوط به جسم جامد سه بعدی می باشد.

 

named:

 

 این گزینه سه حالت دارد و اگر مختصاتی را از قبل ساخته باشیم با این روش می توانیم آن را فراخوانی کرده و یا یک مختصات ساخته و با نامی مشخص ذخیره کنیم و یا حتی آن را حذف نماییم.

 

object:

 

 با انتخاب یک المان در صفحه مثل خط، دایره، چند ضلعی، کمان و غیره، می توان دستگاه مختصات را در راستای آن تنظیم نمود.

 

Previous:

 

 با انتخاب این گزینه می توان مختصات قبلی را انتخاب نمود. نکته اینکه با هر دفعه اجرای آن،مختصات قبلی تنظیم می شود.

 

View:

 

 این گزینه دستگاه مختصات در حال مشاهده در مانیتور را انتخاب می کند.

 

X/Y/Z:

 

 با انتخاب این گزینه ها می توان محورها را حول یک محور مثلاً محور x دوران داد.

 

ZAxis:

 

 با استفاده از بردار عمود بر صفحه یا همان بردار نرمال، مختصات جدید را می توان تنظیم نمود. این کار با استفاده از کلیک روی صفحه یا دادن مختصات ابتدا و انتها انجام می شود.

 

۳point یا ۳p:

 

 این گزینه هر سه نقطه در صفحه نمایش را که روی یک خط نباشد به عنوان صفحه تشخیص داده و محورها را تنظیم می کند.برگرفته شده از autocad-learning.blog.ir

 

 

وبلاگ گروه معماری مشاور