ساخت آرایه بیضی

 

 

یک آرایه در اطراف بیضی در اتوکد ایجاد کنید

 

نوشته شده توسط : Tutorial45

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

پیشنهاد می کنیم قبل از امتحان کردن این دستور، نحوه استفاده از دستور ARRAY در اتوکد را یاد بگیرید. درک دستور ARRAY و محدودیت های آن در اینجا بسیار مهم است.

 

ما در پست های بعدی صحبت سریعی در مورد ایجاد یک آرایه حول یک بیضی داشتیم

 


فرض کنید تصویر زیر را برای ایجاد با استفاده از اتوکد داریم، بیایید ببینیم چگونه می توانیم با استفاده از دستور ARRAY این کار را انجام دهیم.

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

جهت آشنایی با گروه معماری مشاور کلیک کنید...

 

 

آرایه در اطراف ELLIPSE در اتوکد


برای اینکه بتوانید چنین تصویری را در اتوکد به دست آورید، باید

 

 

مرحله 1


بیضی و شی مرجع را ایجاد کنید

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

مرحله 2


بیضی را به 2 تقسیم کنید

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

مرحله 3


از Path Array برای ایجاد آرایه در اطراف قوس استفاده کنید و مطمئن شوید که موارد به طور مساوی در طول مسیر توزیع شده اند.

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

جهت آشنایی با گروه معماری مشاور کلیک کنید...

 

 

مرحله 4


قسمت دوم بیضی را برگردانید

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

مرحله 5


از دستور MIRROR برای تکرار قسمت بالایی در سمت پایین استفاده کنید.

 

 

array-around-ellipse-in-autocad

 

 

این نکته اتوکد مفید است، اما اگر تصادفاً قسمت بالایی نسبت به قسمت پایین متقارن نباشد، این نکات دیگر مفید نخواهند بود. چیز دیگری باید پیدا شود.

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

منبع :

 

 

https://tutorial45.com/create-an-array-around-ellipse-in-autocad/