طراحی سالن پذیرایی

 

 

پلان سالن پذیرایی

 

 

این نمونه پلان طبقه، چیدمان مبلمان و لوازم اصلی را در سالن نمایش نشان می دهد.


«تالار مراسم، تالار پذیرایی یا تالار ضیافت اتاق یا ساختمانی است که به منظور میزبانی مهمانی، ضیافت، عروسی یا پذیرایی دیگر یا سایر رویدادهای اجتماعی است.» [سالن عملکرد. ویکیپدیا]


این مثال با استفاده از نرم‌افزار ترسیم و ترسیم برداری ConceptDraw PRO طراحی شده است که با راه‌حل طرح طبقه‌بندی کافه و رستوران از منطقه طرح‌های ساختمانی پارک راه‌حل ConceptDraw توسعه داده شده است.

 

 

جهت آشنایی با گروه معماری مشاور کلیک کنید...

 

 

Banquet hall layout, wall, toilet, built-in cistern, toilet, round table, table, room, refrigerator, freezer, rectangular table, table, pedestal sink, double pocket door, double bi-fold door, double basin, door, countertop sink, oval-shaped sink, cooker, oven, chair, 2-door, refrigerator, freezer,

 

 

پلان کافه و رستوران

 

 

 

Restaurants and cafes are popular places for recreation, relaxation, and are the scene for many impressions and memories, so their construction and design requires special attention. Restaurants must to be projected and constructed to be comfortable and e

 

 

رستوران‌ها و کافه‌ها مکان‌های محبوبی برای تفریح، استراحت، و صحنه‌ای برای برداشت‌ها و خاطرات بسیاری هستند، بنابراین ساخت و طراحی آن‌ها توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. رستوران ها باید پیش بینی و ساخته شوند تا راحت باشند.

 

 

جهت آشنایی با گروه معماری مشاور کلیک کنید...

 


نمونه پلان سالن پذیرایی


این نمونه پلان طبقه، چیدمان مبلمان در سالن ضیافت را نشان می دهد.


«تالار مراسم یا سالن ضیافت اتاق یا ساختمانی است که به منظور میزبانی مهمانی، ضیافت، پذیرایی یا سایر رویدادهای اجتماعی است.


سالن های ضیافت اغلب در میخانه ها، کلوپ ها، هتل ها یا رستوران ها یافت می شوند. برخی از آنها توسط سازمان های برادر اداره می شوند و به عنوان جمع آوری کمک های مالی برای سازمان اجاره داده می شوند. برخی از انجمن‌های کاندومینیوم و ساختمان‌های آپارتمانی این‌ها را دارند تا سر و صدای مهمانی‌ها را از واحدهای مسکونی دور نگه دارند.» [سالن عملکرد. ویکی‌پدیا]


این نقاشی با استفاده از نرم‌افزار طراحی و ترسیم برداری ConceptDraw PRO ایجاد شده است که با راه حل کافه و رستوران از منطقه طرح‌های ساختمانی پارک راه حل ConceptDraw توسعه یافته است.

 

 

Function hall floor plan, square table, table, round table, table, room, rectangular dining table, rounded corners, plant, potted plant, loveseat, house plant, potted plant, glider window, double door,

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 

 

منبع :

 

 

https://www.conceptdraw.com/examples/banquet-hall-design-plans