نمادها و سبک های سه بعدی

 

 

مبانی نمادها و سبک های سه بعدی

 

 

مترجم : گروه معماری مشاور

 


این مستندات ArcGIS 10.4 بایگانی شده است و دیگر به روز نمی شود. ممکن است محتوا و پیوندها قدیمی باشند. آخرین مستندات را ببینید.

 

 

 

 

نماد سه بعدی یک نماد دو بعدی با ویژگی های گسترده است. این ویژگی‌ها نمادهای دوبعدی را افزایش می‌دهند تا بتوان آنها را به صورت سه بعدی در یک برنامه ArcGIS 3D مشاهده کرد. می‌توانید از نمادهای سه‌بعدی برای آوردن واقع‌گرایی بیشتر به اسناد خود استفاده کنید یا به ترسیم نمادهای نقشه دوبعدی به صورت سه بعدی کمک کنید. از نمادهای سه بعدی برای ایجاد جهان های ژئوتیپیک، جهان های زمین خاص یا نقشه های سه بعدی استفاده کنید.

 

 

 

دیدن پروژه های گروه معماری مشاور

 

 

در حالی که یک نماد دو بعدی دارای ابعاد در جهت x و y است، یک نماد سه بعدی دارای ویژگی اضافی یک بعد در جهت z است. بنابراین، یک نماد نقطه 2 بعدی مشابه نماد کره سه بعدی است، یک نماد دو بعدی مربعی شبیه به یک نماد سه بعدی مکعبی شکل است، و یک نماد خط دو بعدی می تواند مشابه نماد سه بعدی لوله شکل باشد.

 

 

2D and 3D symbols

 

 

نمادهای سه بعدی نیز می توانند پیچیده تر از اشکال هندسی ساده باشند. نماد پر کردن تصویر دوبعدی، که الگوی آن به عنوان پر کردن روی یک چند ضلعی دو بعدی اعمال می‌شود، مشابه نماد پر کردن بافت سه بعدی است. نماد پر کردن بافت سه بعدی یک نماد پر کردن تصویر است که از اندازه واقعی خود آگاه است و می تواند با مقیاس بندی مناسب به یک هندسه نگاشت شود. نقاط همچنین ممکن است با نمایش اشیاء دنیای واقعی (مدل های سه بعدی) نماد شوند، به عنوان مثال، مجموعه ای از نقاط که مکان های درخت را نشان می دهد که با یک مدل سه بعدی از یک درخت نخل نمادین می شود.

 

 

Point features displayed as simple points and using 3D symbols

 

 

انواع نمادهای سه بعدی


یک نقطه را می توان به صورت سه بعدی با یک نشانگر سه بعدی ساده مانند مکعب یا مخروط نشان داد. یک نشانگر کاراکتر سه بعدی بر اساس فونت سیستم. یا یک نشانگر سه بعدی که از یک مدل سه بعدی وارد شده است. یک خط را می توان به صورت سه بعدی با استفاده از نماد خط ساده سه بعدی، مانند لوله یا نوار، یا نماد خط بافت، مانند بافتی که نماد جاده است، نمادسازی کرد. یک چند ضلعی یا سطح را می توان با استفاده از یک نماد پرکننده بافت سه بعدی، به عنوان مثال، بافتی شبیه یک ویژگی ژئوتیپیک، مانند چمن، نمادسازی کرد. این گزینه ها به شما این امکان را می دهند که دنیاهای سه بعدی واقعی را رندر کنید. به عنوان مثال، ممکن است یک سند موجود داشته باشید که می‌تواند با نمادسازی نقاطی که یک مسیر مسکونی با مدل‌های سه‌بعدی خانه‌ها را نشان می‌دهند، و سپس با استفاده از یک نماد خط بافتی که روسازی را مدل‌سازی می‌کند، جاده‌ها را در این مسیر نمادین کند. علاوه بر این، ممکن است از یک بافت چمن برای نماد یک کلاس ویژگی چند ضلعی استفاده کنید که پارک های شهر را نشان می دهد.

 

 

ArcScene with 3D symbology

 

 

اسناد ژئوتیپیک


نماد ژئوتیپیک مدلی با ویژگی های واقعی است که برای به تصویر کشیدن یک سبک خاص استفاده می شود. مجموعه‌ای از مدل‌های ژئوتیپیک ممکن است یک سبک یا موضوع کلی را نشان دهند، مانند خانه‌های کیپ کاد با ویژگی‌های مختلف، مانند یک طبقه یا دو طبقه. پسوند ArcGIS 3D Analyst دارای سبک‌های سه بعدی است که به شما امکان می‌دهد نقاط، خطوط و چند ضلعی‌ها را با نمادهای سه بعدی عمومی مانند خانه‌های معمولی، جاده‌های بافت‌دار و پرها نمادسازی کنید. شما می توانید از این نمادها برای ایجاد واقع گرایی استفاده کنید، در حالی که هنوز به اندازه کافی انتزاعی هستند که به اشیاء خاص و واقعی دلالت نمی کنند. از نمادهای ژئوتیپیک برای مدلسازی یک مسیر مسکن پیشنهادی یا در مناطق موجود که در آن نیازی به نشان دادن اشیاء دنیای واقعی نیست استفاده کنید. با استفاده از نمادهای سه بعدی ژئوتیپیک، می توانید اسنادی بسازید که ویژگی های دنیای واقعی را تقلید کنند، اما حقیقت بصری را بیان نمی کنند.

 

 

 

دیدن پروژه های گروه معماری مشاور

 

 

اسناد ژئوسپیک


نماد geospecific مدلی است که بر اساس یک شی در دنیای واقعی است. به عنوان مثال، مدلی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی است. شما می توانید ویژگی ها را با اشیایی که بر اساس اشیاء دنیای واقعی هستند نمادین کنید. برای مثال، اگر مدل‌های سه‌بعدی ساختمان‌هایی دارید که در یک منطقه وجود دارند، می‌توانید آنها را وارد کنید، سپس کلاس ویژگی نقطه خود را با اشیایی که وارد کرده‌اید رندر کنید. همچنین می توانید هر بافتی را که ممکن است داشته باشید، مانند بافت گیاهی یا دیوار، وارد کنید. می‌توانید این مدل‌ها را به سبک‌ها یا در صورت نیاز برای نمادسازی ویژگی‌های مستقل از یک سبک وارد کنید.

 

 

نقشه های سه بعدی

 

شما می توانید نقشه های دراماتیکی ایجاد کنید که با نمادشناسی سه بعدی ارائه شده اند. اینها ممکن است از نمادشناسی دوبعدی نقشه به عنوان راهنما استفاده کنند، سپس نمادها را به صورت سه بعدی نمایش دهند. به عنوان مثال، نقاط را می توان به صورت کره، خطوط را به عنوان نوار و چند ضلعی ها را به عنوان اشیاء بافتی نشان داد. علاوه بر این، ممکن است یک نشانگر کاراکتر سه بعدی را برای ارائه کاراکترهای مبتنی بر فونت به صورت سه بعدی انتخاب کنید. شما می توانید از این نمایش های سه بعدی برای ارائه چشم اندازهای جدید به نقشه های خود استفاده کنید.

 

 

2D and 3D maps of the United States

 

 

نماد شناسی سه بعدی


استفاده از نمادشناسی سه بعدی به شما این امکان را می دهد تا با ارائه نمادهای نقشه برداری به صورت سه بعدی، حس واقع گرایی را به اسناد سه بعدی خود ارائه دهید. می توانید از نمادهای سه بعدی برای نمایش ویژگی ها به عنوان اشیاء سه بعدی یا نمایش نمادهای نقشه خود به صورت سه بعدی استفاده کنید.

 

به عنوان مثال، به جای نماد یک خانه به عنوان یک نقطه ساده، می توانید آن را با یک مدل سه بعدی از سبک خاصی از خانه نمادین کنید. یا ممکن است برای جلوه واضح تر، یک لایه استفاده تفریحی را با استفاده از نسخه های سه بعدی نمادهای آن نمایش دهید. علاوه بر این، می توانید جاده ها را به صورت نوارهای بافتی نمادین کنید و یک شبکه جاده ای واقع گرایانه ایجاد کنید. در نهایت، ممکن است یک بافت به یک سطح اضافه کنید تا سطح زمین واقعی را برای صحنه یا کره زمین خود فراهم کنید.

 

 

 

 

دیدن پروژه های گروه معماری مشاور

 

 

نمادشناسی سه بعدی به شما امکان می دهد اسنادی ایجاد کنید که به طور چشمگیری داده های شما را زنده می کند و نمایش های خیره کننده ای از نقشه های دو بعدی شما ارائه می دهد. استفاده از نماد شناسی سه بعدی به شما امکان می دهد تا سناریوهای دنیای واقعی را به تصویر بکشید که می توانند به همان اندازه که دیکته می کنید، به همان اندازه زمین خاص یا از نظر بصری واقعی باشند، در حالی که به شما این امکان را می دهد که داده های خود را به صورت جغرافیایی یا سبکی واقعی به تصویر بکشید. می‌توانید فعالیت طراحی مشترک (COLLADA) (.dae)، OpenFlight 15.8 (.flt)، SketchUp 6.0 (.skp)، 3ds Max (.3ds)، زبان مدل‌سازی واقعیت مجازی (VRML) 2.0 (. .wrl)، یا مدل‌های بیلبورد (PNG، JPEG، BMP، TIFF، GIF، و غیره) در ArcGIS، سپس ویژگی‌ها را با این مدل‌ها نمادسازی کنید یا نمادشناسی را از مجموعه‌ای غنی از سبک‌های سه بعدی شامل مدل‌ها، نمادهای نقشه‌کشی انتخاب کنید. و اشکال هندسی سه بعدی

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد نمادسازی لایه ها در نمای سه بعدی، به موارد زیر مراجعه کنید:

 

 

 

 

سبک های سه بعدی


سبک‌ها مجموعه‌ای از رنگ‌ها و نمادهای از پیش تعریف‌شده هستند که به شما امکان می‌دهند از استانداردها پیروی کنید و به ارتقای ثبات در اسناد سه بعدی خود کمک کنید.

 

سبک‌ها نه تنها به تعیین نحوه ترسیم داده‌ها، بلکه همچنین ظاهر و مکان نمادشناسی اضافه شده به اسناد شما کمک می‌کنند. سبک‌ها ذخیره‌سازی رنگ‌ها، نمادها و ویژگی‌های نمادها را فراهم می‌کنند. هر بار که نماد خاصی را انتخاب و اعمال می کنید، از محتوای یک سبک استفاده می کنید.

 

سبک ها مجموعه ای از نمادهای خاص با ویژگی های از پیش تعیین شده هستند. این نمادها به صورت موضوعی دسته بندی می شوند، سپس با ویژگی هایی مانند اندازه و رنگ ذخیره می شوند که استفاده از آنها را راحت می کند. سبک‌های سه‌بعدی مانند سبک‌های دوبعدی عمل می‌کنند، اما شامل نمادهای سه بعدی هستند که معمولاً در تحلیلگر سه بعدی استفاده می‌شوند. علاوه بر این، ممکن است برخی از اطلاعات واقعی در مورد اندازه خود را ذخیره کنند.

 

3D Analyst با بسیاری از سبک های سه بعدی که آماده استفاده هستند به شما می آید، به عنوان مثال، ArcScene Basic، 3D Street Furniture، و 3D Billboards. این سبک ها هم شامل اشکال هندسی ساده و هم مدل های ژئوتیپیک هستند. علاوه بر این، می توانید نمادهای خود را ایجاد کنید، سپس سبک های خود را حاوی این نمادها بسازید. شما همچنین می توانید سبک ها را از نمادهای موجود بسازید. به طور پیش فرض، پوشه Esri Styles در پوشه \Styles است که ArcGIS در آن نصب شده است.

 

سبک‌ها روشی مناسب برای ذخیره نمادشناسی هستند که معمولاً از آن استفاده می‌کنید. 3D Analyst سبک هایی را ارائه می دهد که به شما کمک می کند سناریوهای رایج را نمادین کنید و همچنین انعطاف پذیری برای ایجاد سبک های خود با ساختن آنها از نمادهای موجود یا وارد کردن آنها.

 

برای اطلاعات دقیق تر در مورد کار با استایل ها و مدیر سبک در ArcGIS، به About Styles مراجعه کنید.

 

 

سبک های نقطه سه بعدی

 

وقتی کادر محاوره‌ای انتخاب نماد را برای نمادشناسی یک نقطه باز می‌کنید، سبک‌های سه‌بعدی موجود را با مشاهده آن‌هایی که با پیشوند سه‌بعدی هستند، مشاهده خواهید کرد. برخی از این سبک‌ها شامل نمادهای نشانگر کاراکتر سه بعدی با اندازه‌ها و رنگ‌های مناسب هستند. سایر سبک های سه بعدی شامل اشکال هندسی ساده مانند کره، مکعب و چهار وجهی هستند. با این حال، سایر سبک‌های سه بعدی شامل مدل‌هایی مانند ساختمان‌ها، مبلمان خیابان، درختان و وسایل نقلیه با اطلاعات اندازه واقعی هستند.

 

از سبک های سه بعدی برای ارائه اشکال هندسی ساده مانند کره یا مکعب استفاده کنید یا از آنها برای ساختن مدل های ساختمانی بر اساس کلاس های ویژگی نقطه ای استفاده کنید. شما همچنین می توانید نقاط را به عنوان مدل، مانند خانه، وسایل نقلیه، یا مبلمان خیابان نماد کنید.

 

 

سبک های خط سه بعدی


به طور مشابه، سبک ها برای نمادشناسی خط در دسترس هستند. می‌توانید از میان سبک‌هایی که شامل هندسه‌های ساده هستند، مانند لوله‌ها یا نوارها، یا سبک‌هایی که شامل بافت نرده‌ها، دیوارها، جاده‌ها و مسیرهای پیاده‌روی هستند، انتخاب کنید.

 

از سبک های سه بعدی برای نشان دادن جاده ها یا نرده ها استفاده کنید. همچنین ممکن است یک شبکه فاضلاب یا لوله هایی را که نماد آنها لوله است نشان دهید.

 

میراث:


نمادهای خط سه بعدی در ArcGlobe قبل از نسخه 9.2 ArcGIS مورد توجه قرار نمی گیرند.

 

 

دیدن پروژه های گروه معماری مشاور

 

 

سبک های پر کردن چند ضلعی سه بعدی


می‌توانید از سبک‌های سه‌بعدی برای چند ضلعی‌ها استفاده کنید که به شما امکان می‌دهند پرشده‌های آن‌ها را به‌صورت بافت‌های مختلف، از جمله، به‌عنوان مثال، آن‌هایی که رویشی یا دست‌ساز هستند، به تصویر بکشید. می‌توانید از این بافت‌های سه‌بعدی برای مدل‌سازی چمن‌های پارک یا پیاده‌روی پارکینگ استفاده کنید. همچنین ممکن است از یک بافت سبک برای نماد یک سطح استفاده کنید و زمین را به عنوان مجموعه ای از پوشش های زمین به تصویر بکشید.

 

به طور خلاصه، سبک های سه بعدی راهی سریع برای نمادسازی ویژگی های رایج سه بعدی هستند. از آنها به عنوان میانبر برای ایجاد مدل های واقع گرایانه یا جهان های سه بعدی انتزاعی استفاده کنید.

 


موضوعات مرتبط: