۵۰ دستور کاربردی+ کلیدهای میانبر نرم افزار اتوکد که باید بدانید!

۵۰ دستور کاربردی+ کلیدهای میانبر نرم افزار اتوکد که باید بدانید!
آموزش های گروه معماری مشاور یکی از نرم افزارهای مادر و پرکاربرد در تمام دنیا اتوکد است. اگر قرار است استخدام یک شرکت مهندس مشاور در داخل یا خارج از کشور شوید، یکی از اولین سوالات این است که آیا به نرم افزار اتوکد تسلط دارید؟ چون این برنامه، پایه ی بقیه نرم افزارهاست. کافی است که هر دستور را به شکلی که هست، در اتوکد تایپ کنید و دکمه Enter …
ادامه مطلب