ساخت خانه سه بعدی در راینو

  مترجم : گروه معماری مشاور   Startseite » Rhino/Grasshoppper » Rhino3D: Basic House Model RHINO3D: مدل اصلی خانه Rhino3d برای طراحی مدل های مقیاس شهری ایده آل و سریع است. با ابزارهای Extrusion و Boole مدل های اولیه خانه بسازید. یاد بگیرید چگونه هندسه ورودی DWG بد را برطرف کنید. این یک مقاله کوتاه در مورد مدل سازی خانه های اولیه در Rhino3D است. واحدها و گرید را بررسی کنید منحنی دو بعدی: چند خطی سطح دو …
ادامه مطلب