تبدیل صحنه از Revit به 3ds Max

    Revit Interior به MAXtoA     مترجم : گروه معماری مشاور         در این آموزش نحوه تبدیل صحنه خانه از Revit به 3ds Max برای رندر در MAXtoA را توضیح خواهیم داد. برای تبدیل مواد به شیدرهای فیزیکی بومی 3ds Max، نور روز/ نوردهی به موقعیت‌دهنده خورشید و آسمان فیزیکی، و دوربین به دوربین فیزیکی، باید از مبدل صحنه در 3ds Max استفاده کنید. چراغ …
ادامه مطلب

آموزش Revit : شروع یک پروژه

    آموزش Revit: چگونه یک پروژه جدید را شروع کنیم Emanuela Emanuela  آوریل 2022     مترجم : گروه معماری مشاور     اگر بخواهیم از هرگونه غافلگیری در این مسیر جلوگیری کنیم، راه اندازی صحیح یک پروژه در Revit بسیار مهم است.   هر پروژه دارای ویژگی ها و الزامات خاصی است. بنابراین، هیچ استاندارد واقعی برای شروع یک پروژه جدید وجود ندارد. با این حال، آنچه ما …
ادامه مطلب